FI | EN

Asiantuntijapalvelut

 

Palvelukeskus

Tietopalveluja tulee voida ostaa yhtä helposti kuin sähköä verkosta, laittamalla töpseli seinään.

Mylabin palvelukeskus huolehtii siitä, että asiakkaan tiedot pysyvät tallessa ja tietopalvelut toimivat moitteetta. Palvelut tuotetaan asiakkaille keskitetystä palvelukeskuksesta käsin. Tällöin asiakkaan ei tarvitse sitoutua palvelun tuottamiseen liittyviin kustannuksiin tai riskeihin.

Asiakkaat maksavat vain käyttämistään palveluista, eikä heidän tarvitse huolehtia tallennustilasta, lisensseistä tai vanhenevan teknologian uusimiseen liittyvistä investoinneista.

Asiakkaalle rakennetaan palvelukeskukseen oma virtuaalinen konesali, joka voidaan yhdistää osaksi asiakkaan omaa verkkoratkaisua. Toinen mahdollisuus on käyttää yhteistä virtuaalista konesalia muiden asiakkaiden kanssa.

Tällä pilvipalvelulla on asiakkaalle monia etuja. Tietopalvelut ovat saatavilla sovitun palvelutason mukaisesti ja kustannuksia on helppo ennakoida ja hallita.

Pilvipalvelut ovat erittäin skaalautuvia eli ne kasvavat tai pienenevät asiakkaan tarpeiden mukana.

Mylabin tietopalvelujen tuottamisesta huolehtii valtakunnallinen palvelukeskus, jonka toiminnassa hyödynnetään Elisan eCloud-pilvipalvelualustaa. Tarvittavat palvelimet ja levyjärjestelmät sijaitsevat useassa maantieteellisesti erillään sijaitsevassa konesalissa.

Tiedoista voidaan tehdä jopa neljä toisistaan riippumatonta kopiota. Vaikka jokin levyjärjestelmä vikaantuisi, tiedot pysyvät tallessa ja palvelu voi jatkua ilman käyttökatkoja.

Asiakkaiden ei tarvitse huolehtia itse myöskään tietojärjestelmien ylläpidosta, vaan Mylabin käyttöpalvelut hoitavat nämä tehtävät.

Asiakkaalle tarjotaan useita vaihtoehtoisia tapoja käyttää Mylabin pilvipalvelua. Tiedot kulkevat asiakkaan ja pilvipalvelun välillä turvallisesti ja luotettavasti.

Useilla vaihtoehtoisilla tietoliikenneyhteyksillä varmistetaan, että yhteys palvelukeskukseen toimii kaikissa tilanteissa.